• Lorem ipsum

Privacy

Oh So HIP respecteert je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van onze website www.ohsohip.nl en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy statement beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacy statement kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens kun je aan het einde van dit privacy statement vinden.

Het verwerken van gegevens

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Lightspeed
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoord beleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailing lijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.
Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvang je een een e-mail waarin je je aanmelding kunt bevestigen. Je kunt je altijd weer uitschrijven voor onze nieuwsbrief door te klikken op de ‘unsubscribe’ link die je onderin elke nieuwsbrief kunt vinden.
Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening
en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment Processors

Sisow
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de diensten van Sisow. Sisow zorgt ervoor dat je op een veilige manier kunt betalen met Ideal, Bankcontact of Sofortbanking.
Sisow verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Bekijk hier het privacy statement op de website van Sisow.

Paypal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de diensten van Paypal. Paypal verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Bekijk hier het privacy statement van Paypal.

Afterpay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de diensten van Afterpay. Met Afterpay heb je de mogelijkheid om achteraf te betalen. Onze webshop heeft een veilige koppeling met Afterpay.  Afterpay heeft verschillende gegevens van je nodig om te kijken of je in aanmerking komt om te kiezen voor achteraf betalen. Bekijk hier het privacy statement van Afterpay.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als je een review achterlaat via Feedback Company dan kun je dit anoniem doen, maar je dient wel altijd je leeftijd, geslacht en e-mailadres in te vullen. Je hebt ook de mogelijkheid om wel je naam in te vullen en daarbij het aangekochte product te vermelden. Voordat je feedback geeft dien je zelf toestemming aan Feedback Company te geven om jouw persoonsgegevens te laten gebruiken conform hun privacy statement en je reviews te gebruiken in de Feedback Company’s ter beschikking staande communicatiemiddelen.
Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert je naam en woonplaats eveneens op hun eigen website, mits daarvoor toestemming is gegeven.

In sommige gevallen kan Feedback Company per e-mail contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot je order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel  je uit te nodigen om een review achter te laten.
Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt. Bekijk hier het privacy statement van Feedback Company.

Verzenden & Logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je goederen te verzamelen en om je pakket bij jouw te laten bezorgen. Wij maken hierbij gebruik van de diensten van Picqer, SendCloud, MyParcel en PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, (e-mail)adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen.

Picqer
Onze webshop heeft een veilige verbinding met Picqer. Picqer verzamelt alle bestellingen uit onze webshop via een veilige verbinding. Via Picqer kunnen de juiste goederen aan de juiste bestelling worden gekoppeld. Bekijk hier het privacy statement van Picqer.

Sendcloud
Onze webshop heeft een veilige verbinding met Sendcloud. Je naam, adres en e-mail adres die je bij je bestelling opgeeft worden gebruikt om een verzendlabel te maken. Je e-mailadres wordt gebruikt om je een track & trace code te kunnen mailen zodat je je pakketje kunt volgen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Bekijk hier het privacy statement van Sendcloud.

My Parcel
Wij versturen ook via MyParcel. Ook zij hebben een uiterst beveiligd systeem. Je naam en adres en e-mailadres die jij bij je bestelling opgeeft worden gebruikt om een verzendlabel te maken. Je e-mailadres wordt gebruikt om je een track & trace code te kunnen mailen zodat je je pakketje kunt volgen. Bekijk hier het privacy statement van MyParcel.

Facturatie en boekhouden

Lightspeed
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Lightspeed. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Lightspeed is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Oh So HIP op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn (7 jaar) loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliënt profiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw, bij ons reeds bekende, e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen door ons te contacteren via ons e-mail adres onderdaan dit bericht. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan door ons te contacteren via ons e-mail adres onderaan dit bericht. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan door ons te contacteren via ons e-mail adres onderaan dit bericht. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan door ons te contacteren via ons e-mail adres onderaan dit bericht. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jouw die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Oh So HIP. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Oh So HIP plaatst cookies, maar ook andere partijen kunnen cookies plaatsen. Oh So HIP gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van onze website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op onze site dus een stuk prettiger. 

Permanente Cookies
Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Hieronder vallen functionele cookies.

Sessie Cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.  De bewaarperiode van de gegevens verkregen via Google Analytics is ingesteld op de kortst mogelijke termijn van 14 maanden. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

Het verwijderen van cookies
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Datalek

Er is sprake van een datalek op het moment dat er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is onder andere het geval als iemand toegang krijgt tot persoonsgegevens of persoonsgegevens openbaar toegankelijk worden zonder dat dit de bedoeling is.

Als sprake is van een datalek dan melden wij dit zo spoedig mogelijk (binnen 72 uur na het ontdekken van het datalek) aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Je moet hierbij denken aan het verlies van onversleutelde ‘normale’ persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld je naam, wachtwoord en e-mail adres. Naast de meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden we dit ook aan de betrokken persoon zelf.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Oh So HIP en kom je er met ons niet uit, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens die betrekking hebben op jouw verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Oh So HIP
Termijen 23
1852 TB Heiloo

E-mail: [email protected]
Contactformulier